Hizmetlerimiz

⦁ ÜNAL&KARATAŞ HUKUK VE DANIŞMANLIK BÜROSUNUN FAALİYET ALANLARI

⦁ İcra ve İflas Hukuku,
⦁ Ceza Hukuku,
⦁ Ticaret hukuku,
⦁ Enerji Hukuku,,
⦁ İş Hukuku,
⦁ Aile Hukuku,
⦁ Gayrimenkul hukuku, Arsa, Arazi Tapu Tescil İşlemleri,Finansal Kiralama Sözleşmeleri,Değerleme (Durum Tespit) Çalışmaları,Satın Alma, Satım Sözleşmeleri, Gayrimenkulün tüm düzenlemelere göre tetkiki, Devlet ve devlet kurumları nezdinde gerekli tüm prosedürlerin yürütülmesi,

⦁ Sözleşmeler hukuku, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmeleri, bunların mali ve hukuki açıdan ortaya çıkardığı sorunlar, hasılat paylaşımına dayalı kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, gayrimenkule dayalı sözleşmeler

⦁ İmar hukuku ve gayrimenkul hukuku alanında konunun resmi merciler bazında yerinde takibi, plan notlarının çıkartılarak imar mevzuatına ve yasal düzenlemelere ilişkin olarak risk analizi yapılması, Büyükşehir belediyesi kanunu, imar kanunu ve mevzuat çerçevesinde, ölçekli planlara ilişkin oluşan hukuki ihtilaflar, yapı kullanma izin belgesi, yapı ruhsatı alınmasında ortaya çıkan hukuki ihtilaflar, kat mülkiyetinin bozulması hakkında hukuki ihtilaflar.

⦁ Adi ortaklıklar, joint venture ve iş ortaklıkları vs,

alanlarında hizmet vermektedir.

Ünal&Karataş Hukuk ve Danışmanlık Bürosunda istenilen hukuk ve danışmanlık hizmetlerinin aksamadan, seri şekilde sağlanmasında ekip olarak çalışılmaktadır. Hukuk Büromuz kendi bilgi ve ilgi alanlarında oldukça araştırmacı bir yöntem izleyip çözüm odaklı stratejisi ile hizmet verdiği müvekkilleri tarafından sürekli kabul görmektedir.